Organizačné pokyny

 

Vážená pretekárka, vážený pretekár!


Venujte prosím pozornosť nižšie uvedeným riadkom, ktoré majú za cieľ uľahčiť a spríjemniť Vám účasť na Veľkej cene Slovenska IPO 1 v Mestečku.!!! Nezabudnite si na preteky so sebou vziať!!!


- osobné doklady

- originál preukazu o pôvode psa

- veterinárny preukaz (pas) psa s potvrdením veterinára na presun, s kompletným očkovaním (besnota a psinkový komplex) nie starším ako 1 rok, odčervením nie starším ako 6 mesiacov

- predpísaný výstroj psa: vodítko, hladkú kovovú jednoradovú retiazku, 10m dlhú stopovaciu šnúru

- dobrú náladu a psa!


Rezervácia tréningových časov


Upozorňujeme na termín rezervácie tréningových časov: od 13.8.2011 – 9.00 hod do 31.8.2001 – 20.00 hod. Ráno, 13.8.2011 bude na webstránke pretekov zverejnené tel. číslo, na ktorom si môžete svoj tréningový čas zarezervovať ( kto skôr zavolá, ten má na výber viac možností). Ak ste častým návštevníkom našich stránok, nezabudnite si ich včas aktualizovať. Po ukončení rezervácií bude na webe zverejnený podrobný zoznam časov i s menami pretekárov.


Ubytovanie


Ubytovanie si každý záujemca rezervuje samostatne. Na našich stránkach je zverejnený podrobný zoznam hotelov a ubytovní aj s uvedením geografickej polohy. Odporúčame zabezpečiť si ubytovanie v dostatočnom predstihu. Zvoľte si prosím taký čas ubytovania, aby ste bez ťažkostí stihli nástup na prezentáciu, oficiálny tréning, slávnostné zahájenie a losovanie.


Príchod a prezentácia


Po príchode na miesto konania súťaže parkujte prosím len na vyhradených miestach (viď. prehľadná schematická mapka uvedená nižšie). Riaďte sa pokynmi osoby, ktorá bude parkovanie regulovať.

Každý pretekár je povinný dostaviť sa včas na prezentáciu – minimálne 30 minút pred nástupom na oficiálny tréning! Prezentácia bude prebiehať v Kancelárii pretekov – viď. mapka.


Priebeh prezentácie:

Pretekár v kancelárii pretekov odovzdá PP psa, poskytne k nahliadnutiu Veterinárny preukaz (pas) a podrobí sa veterinárnej prehliadke svojho psa. Honcujúcu sučku pretekár len nahlási a veterinár ju pôjde skontrolovať na parkovisko. Pretekár obdrží katalóg, vstupenku na spoločenský večer a prezenčný lístok k nástupu na oficiálny tréning. PP psa zostáva u organizátora až do ukončenia súťaže, resp. do vrátenia štartového čísla.Oficiálny tréning


Na oficiálny tréning je umožnený vstup podľa časového rozpisu po predložení prezenčného lístka  vedúcemu súťažnej plochy, ktorý zreteľne ohlási začiatok a koniec tréningu. Na ploche môže byť len jeden pes, jeden pretekár a potrebný počet pomocníkov. Používanie ostnatých obojkov, elektrických obojkov a iných elektrických pomôcok, ako i škrtiacich slučiek je počas tréningu i celej súťaže zakázané. Pri porušení tohto ustanovenie bude pretekár zo súťaže okamžite vylúčený.


Slávnostné zahájenie a ukončenie súťaže


Na slávnostné zahájenie a ukončenie súťaže sú povinní včas nastúpiť všetci pretekári i so psami ( s výnimkou honcujúcich sučiek). V prípade, že sa pretekár nezúčastní slávnostného otvorenia súťaže, nebude pripustený na losovanie.


Losovanie a slávnostný večer


Losovanie a slávnostný večer budú prebiehať v Kultúrnom dome v Mestečku – viď. mapa obce Mestečko ( pod textom ). Do súťaže bude zaradený len pretekár, ktorý sa osobne zúčastní losovania! Na losovanie a spoločenský večer budú mať umožnený vstup len osoby so vstupenkou. Pretekári obdržia vstupenku automaticky pri prezentácii. Ostatní záujemcovia si môžu vstupenku zakúpiť v Kancelárii pretekov do ukončenia prezentácie. Cena vstupenky je 10 euro. V cene je započítaný spoločenský program a večera.


Stopy


Na stopy sa bude odchádzať vlastným vozidlom v šesťčlenných skupinách podľa časového rozpisu – je bezpodmienečne nutné dostaviť sa včas! Zhromaždisko pred odchodom je pri moste vedľa parkoviska (výjazd z poľnohospodárskeho družstva na hlavnú cestu). Doprovodné vozidlo organizátora bude výrazne označené. Každý pretekár je povinný správať sa v priestore pachových prác korektne k ostatným kolegom – t.j. pohybovať sa bez zbytočných rušivých vplyvov a presne sa riadiť pokynmi vedúceho pachových prác.


Poslušnosť a obrana


Pri nástupe na disciplíny B a C sa riaďte časovým rozpisom. Na plochu vstupujte a z plochy odchádzajte len vyhradenými vstupmi a východmi. Podrobný rozvrh súťažných plôch je uvedený na webstránkach súťaže i v katalógu. Pri omeškaní nebude pretekárovi umožnené vykonanie disciplíny. Ďakujeme za porozumenie.


Všeobecné pokyny


Psovod je v plnej miere zodpovedný za škody spôsobené svojím psom. Voľné pobehovanie a venčenie psov v priestore pretekov nie je dovolené.

S akýmikoľvek otázkami a pripomienkami sa obracajte na riaditeľa súťaže – Bc. Ivana Suchánka, príp. priamo na organizátorov – budú viditeľne označení.Prajeme Vám veľa šťastia a pohody na našich pretekoch!mapa obce Mestečko


priestor súťaže – orientačný plán