Je váš pes typickým predstaviteľom plemena, v ktorom sa skĺbil pekný exteriér s dobrými povahovými vlastnosťami? Ak áno, súťaž  Mister/Miss SHOW & SPORT je tu pre vás!


Využite jedinečnú príležitosť získať oficiálny titul, ktorý bude vášho psa charakterizovať slovami:

                                                            „ KRÁSA a VÝKON“PORIADOK PRE UZNANIE TITULU 
Mr. / Miss SHOW & SPORT


 
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky na základe nižšie uvedených podmienok uzná v roku 2011 titul Mr. / Miss SHOW & SPORT:

 


1. Ak pes / suka získal  v triedach mladých, strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov výstavné ocenenie so známkou "výborná" 
na Medzinárodnej výstave vo Veľkej Ide v dňoch 23.- 24. 7. 2011

 

a súčasne  

 

2. Dosiahne najlepšie umiestnenie v rámci svojho plemena,  so splneným bodovým limitom  skúšky IPO 1,

na Veľkej cene Slovenska a Majstrovstvách Slovenska málopočetných a netradičných plemien podľa IPO 1 v Mestečku v termíne 16. - 17. 9. 2011.

 

Titul Mr. / Miss Show & Sport na požiadanie majiteľa, po predložení kópie preukazu pôvodu, posudkového listu z príslušnej výstavy a kópie výsledkovej listiny z pretekov, bezplatne potvrdzuje:

 

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky

Medený Hámor 7

974 01 Banská Bystrica

 Medzinárodná výstava psov 23. – 24. 7. 2011 Veľká Ida, Slovensko